Jabbertalk

Met deze activiteit leren leerlingen, door middel van het gebruiken van voor hen
onbekende talen en fantasietaal, strategie├źn om elkaar te begrijpen. […]

Read More… from Jabbertalk

Je Hoort Erbij!

Met deze activiteit leren leerlingen een kort gedicht (Elfje) schrijven over en in de eigen
taal/cultuur. Het Elfje wordt op een silhouet geschreven dat de leerlingen kunnen
versieren in de kleuren van de gekozen taal/land/vlag. […]

Read More… from Je Hoort Erbij!

Recepten en Talen

Tijdens deze les maken de leerlingen kennis met recepten uit verschillende landen,
passend bij verschillende culturen. De leerlingen gaan aan de slag met het vertalen van
de recepten, waardoor zij oefenen met het vertalen van zinnen en zo hun woordenschat
uitbreiden. […]

Read More… from Recepten en Talen

Dobbelsteen Verhalen

Met deze vertel activiteit wordt met behulp van verhaaldobbelstenen een meertalige
taal gevormd. Leerlingen worden zich bewust van het schakelen tussen talen. Ze
oefenen vertalen en de spelling in verschillende (voer)talen en algemene narratieve
vaardigheden. […]

Read More… from Dobbelsteen Verhalen

Complimenten Geven

In deze taalactiviteit zijn de leerlingen ambassadeur van hun eigen taal en geven ze
elkaar complimenten in hun eigen taal, of in een taal die ze goed kennen. Dit zorgt voor
kennis over taalverschillen maar ook voor begrip/respect voor elkaars taal. […]

Read More… from Complimenten Geven

Amigo

In deze taal en aardrijkskunde activiteit worden leerlingen bewust van verschillen en
overeenkomsten tussen talen. Ze leren over overeenkomsten en verschillen tussen
woorden met dezelfde betekenis in andere talen en leren waar deze talen gesproken
worden. […]

Read More… from Amigo

Vriendschapswolk

In deze les knutselen de leerlingen een vriendschapswolk waarop zij voor een
medeleerling beschrijven waarom hij of zij een goede vriend is. De leerlingen gaan
aan de slag met het opschrijven en vertalen van positieve eigenschappen. […]

Read More… from Vriendschapswolk

Versta je mij?

Door middel van deze activiteit ontwikkelen leerlingen receptieve vaardigheden in
typologisch verwante talen (zoals Fries/Nederlands, Engels/Nederlands/Fries of Duits/
Nederlands/Fries). […]

Read More… from Versta je mij?