MultiLit Fryslân

Het project Multilit Fryslân is voortgekomen uit het Noorse MultiLit-project, en het afgeronde project Skriuw it Mar!, waaruit is gebleken dat de motivatie om Fries te schrijven op school niet altijd hoog is bij Friese jongeren, terwijl ze de taal in hun vrije tijd regelmatig gebruiken op social media. Met MultiLit Fryslân onderzoeken we hoe de motivatie om Fries te schrijven onder jongeren aangesproken en verhoogd kan worden. Hiermee draagt het onderzoek ook bij aan de doelstellingen van Taalplan Frysk 2030.

Achtergrond

Onderzoeksproject Multilit Fryslân

Het project Multilit Fryslân is voortgekomen uit het Noorse MultiLit-project, en het afgeronde project Skriuw it Mar!, waaruit is gebleken dat de motivatie om Fries te schrijven op school niet altijd hoog is bij Friese jongeren, terwijl ze de taal in hun vrije tijd regelmatig gebruiken op social media. Met MultiLit Fryslân onderzoeken we hoe de motivatie om Fries te schrijven onder jongeren aangesproken en verhoogd kan worden. Hiermee draagt het onderzoek ook bij aan de doelstellingen van Taalplan Frysk 2030.

Onderzoeksvragen

Dit onderzoeksproject richt zich op het onderzoeken van geschreven Fries in verschillende contexten en de motivatie om Fries te schrijven. Dit wordt opgedeeld in vier onderzoeksvragen:

1. In welke contexten en met welke doelen gebruiken jongeren geschreven Fries?

2. Hoe denken jongeren zelf over het gebruik van Fries in verschillende contexten? Waar zit hun intrinsieke motivatie voor het leren (schrijven) van het Fries?

3. Hoe gebruiken Friese jongeren het Fries op sociale media (WhatsApp, Snapchat, Instagram, etc.)

a. en met wie en waar gebruiken zij welk register?

b. en hoe verschilt dit van het ‘geef Frysk’ schriftelijk taalgebruik zoals op school onderwezen en gebruikt?

4. Hoe worden lessen Friese schrijfvaardigheid zo ingericht dat

a. de (reeds ontwikkelde) schrijfopdrachten als betekenisvol worden ervaren door de leerlingen (aansluit bij intrinsieke motivatie)?

b. het bijdraagt aan de doelen en ambities voor het Friese schrijfonderwijs (endaarmee de taalvitaliteit van het Fries)?Het project loopt van september 2023 tot en met februari 2025.

Opbrengsten

In de loop van het project worden hier updates geplaatst over de opbrengsten.

1. Tips voor docenten om schrijfmotivatie van leerlingen te verhogen

Gastles

Ben je docent Fries in klas 3, 4, 5 of 6 of op het mbo en heb je interesse in een gastles voor je leerlingen? Dan bieden wij een gratis gastles aan met een focus op het verhogen van de motivatie van leerlingen om Fries te schrijven. Deze gastles kan in overleg naar wens vormgegeven worden.

In combinatie met deze gastles zouden wij graag data verzamelen om de onderzoeksvragen van het project te beantwoorden. De dataverzameling bestaat uit een enquête voor de leerlingen, een kort interview met enkele leerlingen en data van sociale media.


Team

Wie zijn wij?

De volgende medewerkers zijn betrokken bij dit onderzoeksproject:

Myrthe Coret-Bergstra
Onderzoeker Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid NHL Stenden

Mirjam Günther
Associate-lector Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid NHL Stenden

?
?