Ons team

Het team van het lectoraat bevat een lector en twee associate lectoren, post-doc onderzoekers, senior en junior onderzoekers, docent-onderzoekers die in de lerarenopleiding werken, promovendi, student-assistenten en stagiaires.

Het team bevat ongeveer 30 mensen (afhankelijk van het aantal stagiaires) die expertise combineren vanuit onderzoek, praktijk en de lerarenopleiding.

Thom de Haan, MA

“Het is fascinerend hoeveel verborgen schatten een taal als het Fries kan bevatten. Zelfs voor moedertaalsprekers.”

Thom de Haan, MA

Onderzoeker Lees meer...