Meertaligheid & Geletterdheid

Scholen in Noord-Nederland staan voor de uitdaging om in meertalige klassen taal- en vakonderwijs vorm te geven, rekening houdend met zowel het Fries en zijn dialecten, het Nedersaksisch en zijn variëteiten, het Nederlands, de moderne vreemde talen en een groeiend aantal thuistalen van leerlingen met diverse talige achtergronden. In ons lectoraat verzamelen en onderzoeken wij kennis en ervaringen van professionals en studenten op het gebied van meertaligheid en geletterdheid en bieden wij handvatten en oplossingen voor de onderwijspraktijk.