Het Weer

In deze taal- en wereldoriëntatie activiteit zijn de leerlingen ambassadeur van hun eigen
taal en leren ze elkaar woorden m.b.t. het weer in hun thuistaal. Dit zorgt voor kennis
over taalverschillen maar ook voor begrip/respect voor elkaars taal. Daarnaast leren ze
over het weer in verschillende landen. […]

Read More… from Het Weer