Amigo

In deze taal en aardrijkskunde activiteit worden leerlingen bewust van verschillen en
overeenkomsten tussen talen. Ze leren over overeenkomsten en verschillen tussen
woorden met dezelfde betekenis in andere talen en leren waar deze talen gesproken
worden. […]

Read More… from Amigo

Wereldse Talen

In deze activiteit maken de leerlingen een poster waarop zij de meest gebruikte zinnen
in de klas weergeven. Deze zinnen gaan zij vertalen naar alle aanwezige talen in de klas.
Naast de uitbreiding van de woordenschat in verschillende talen, maken de leerlingen zo
kennis met de taaldiversiteit binnen de klas. […]

Read More… from Wereldse Talen