Je Hoort Erbij!

Met deze activiteit leren leerlingen een kort gedicht (Elfje) schrijven over en in de eigen
taal/cultuur. Het Elfje wordt op een silhouet geschreven dat de leerlingen kunnen
versieren in de kleuren van de gekozen taal/land/vlag. […]

Read More… from Je Hoort Erbij!

Complimenten Geven

In deze taalactiviteit zijn de leerlingen ambassadeur van hun eigen taal en geven ze
elkaar complimenten in hun eigen taal, of in een taal die ze goed kennen. Dit zorgt voor
kennis over taalverschillen maar ook voor begrip/respect voor elkaars taal. […]

Read More… from Complimenten Geven

Amigo

In deze taal en aardrijkskunde activiteit worden leerlingen bewust van verschillen en
overeenkomsten tussen talen. Ze leren over overeenkomsten en verschillen tussen
woorden met dezelfde betekenis in andere talen en leren waar deze talen gesproken
worden. […]

Read More… from Amigo

Versta je mij?

Door middel van deze activiteit ontwikkelen leerlingen receptieve vaardigheden in
typologisch verwante talen (zoals Fries/Nederlands, Engels/Nederlands/Fries of Duits/
Nederlands/Fries). […]

Read More… from Versta je mij?

Taalportretten

Met deze activiteit worden leerlingen (en leerkracht) zich bewust van de talen in de klas
en van de talen die in de omgeving van de leerlingen een rol spelen. Door het benoemen
van talen die de leerlingen spreken en in hun omgeving horen en die met een kleur een
plek te geven in een silhouet, wordt de reflectie over het concept ‘taal’ gestimuleerd. […]

Read More… from Taalportretten

Woord Raden

In deze activiteit leren leerlingen woorden ontdekken die hetzelfde zijn qua vorm en betekenis (cognaten) in vier talen: Duits, Fries, Nederlands en Engels. […]

Read More… from Woord Raden