Congres: Vormgeven aan duurzaam en inclusief onderwijs

Het congres vind op 30 september plaats in de Kanselarij te Leeuwarden.

Klik hier om je aan te melden.

De lectoraten van de onderzoeksgroep Educatie van NHL Stenden Hogeschool nodigen alle collega’s van praktijk en onderzoek van harte uit voor het congres “Vormgeven aan duurzaam en inclusief onderwijs – waar onderwijs en onderzoek elkaar ontmoeten” op vrijdag 30 september 2022 in de Kanselarij in Leeuwarden. De kosten voor deelname aan het congres bedragen €50. Deelname voor studenten is gratis.

Thema: vormgeven aan duurzaam en inclusief onderwijs

Er liggen grote uitdagingen op het gebied van duurzaam en inclusief onderwijs. Professionals binnen onderwijs en onderzoek ervaren allemaal deze uitdagingen, zowel binnen als buiten het klaslokaal. De toenemende ongelijkheid geeft reden tot actie: initiatieven voor gelijke onderwijskansen. In de zoektocht naar de oplossing voor deze situatie groeit de aandacht voor inclusief onderwijs en de onderzoeksgroep Educatie wil hier samen met jou aan bijdragen. Daarom de vraag: Hoe kunnen wij vormgeven aan duurzaam en inclusief onderwijs?