Symposium: Nieuwkomers in de klas

Het Lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid organiseert een symposium over nieuwkomers in de klas op 2 november 2023.

Nieuwkomers in je klas, hoe doe je dat?  

Alle schoolklassen zijn tegenwoordig meertalig: naast Nederlands en Fries, brengen leerlingen ook steeds vaker andere moedertalen mee de klas in. Soms bestaan hele schoolklassen uit NT2-leerders, maar soms ook zitten er slechts enkele NT2-leerders in een klas. De taalvaardigheid in de instructietaal Nederlands kan per leerling behoorlijk verschillen. Hoe ga je daarmee om als docent? Hoe kun je iedere leerling bij je les betrekken? En wat doe je met al die verschillende thuistalen?

Op donderdag 2 november a.s. organiseert het lectoraat Meertaligheid en Geletterdheid in samenwerking met onderwijsorganisatie LOWAN hierover een symposium met een online lezing.

LOWAN heeft leerlijnen voor nieuwkomers in het primair onderwijs ontwikkeld waarmee je een leerroute kunt samenstellen die rekening houdt met de kennis, vaardigheden én behoeftes van de nieuwkomers leerling. Aan de hand van een casus word je meegenomen door de LOWAN-leerlijnen, krijg je een impressie van hoe je met deze leerlijnen kunt werken en hoe je kunt zorgen voor een zo goed mogelijke aansluiting bij de leeftijdsgenoten.

We hopen jou te inspireren over het onderwijs aan nieuwkomers.

Iedereen die geïnteresseerd is wordt uitgenodigd om de online lezing van 15:00 tot 16:00 uur via Teams bij te wonen. Deelname aan de lezing is gratis. Aanmelden kan t/m maandag 30 oktober via deze link.

Organisatieteam 

Laura Nap 

Marlies Hemel 

Myrthe Coret-Bergstra 

Dirkje Elgersma 

Lectoraatmg@nhlstenden.com