KPF Behoefteanalyse Buurtaalonderwijs

Voor het project “Haalbaarheidsonderzoek Buurtaalonderwijs” onderzoeken wij de behoefte aan beide kanten van de Nederlands-Duitse grens met betrekking tot buurtaalonderwijs in de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO. In het ‘buurtaalonderwijs’ maken leerlingen kennis met de taal en cultuur van het buurland. Met buurtaalonderwijs krijgen leerlingen in de Duits-Nederlandse grensstreek structureel onderwijs in het Nederlands of Duits als tweede vreemde taal.

Behoefteanalyse

Het onderzoek bestaat uit een zogenaamde behoefteanalyse en omvat het houden van interviews en het afnemen van vragenlijsten met leraren op PO- en VO-scholen, lerarenopleiders en (docent)onderzoekers van de betrokken universiteiten/hogescholen in de Duits-Nederlandse grensregio.

Onze doelstellingen voor de behoefteanalyse zijn:

  • Het analyseren van de behoeftes van het werkveld in de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO m.b.t. tot buurtaalonderwijs;
  • Het inventariseren van de behoeftes vanuit de lerarenopleidingen m.b.t. de integratie van buurtaal in hun opleidingen;
  • Het schrijven van een aanbeveling voor de manier waarop volgens de netwerkpartners buurtaal zou kunnen worden geïntegreerd in de bovenbouw van het PO en de onderbouw van het VO.

Over het project

In dit project zoeken wij antwoord op de volgende vragen: “Welke vragen leven er in het onderwijsveld op het gebied van buurtaalonderwijs? Waar is op dit moment behoefte aan en welke obstakels zijn er met betrekking tot buurtaalonderwijs?”

Dit project wordt uitgevoerd door de NHL Stenden Hogeschool en Universität Münster in samenwerking met een zestal Duitse en Nederlandse netwerkpartners die verbonden zijn aan universiteiten en hogescholen in de grensregio en die zich bezighouden met (buur)taalonderwijs en/of lerarenopleidingen. Wij richten ons aan Duitse kant primair op Nedersaksen met uitbreiding naar nabijgelegen deel van Noordrijn Westfalen en aan Nederlandse kant op de regio Groningen tot Enschede. Het project wordt medegefinancierd in het kader van het Interreg-programma Deutschland-Nederland met middelen van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en in samenwerking met de Eems Dollard Regio.

Voor dit onderzoek werken wij samen met verschillende partners. Dit zijn:

– Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
– Bezirksregierung Münster
– Eems-Dollard Regio
– Studienseminar Aurich – Fachseminar Niederländisch
– Gymnasium Nordhorn
– Saxion Hogeschool Enschede (EDL Project) 

in Gelderland en Overijssel (Twente) wordt voor dit onderzoek samengewerkt met het EDL project (Euregionale Doorlopende Leerlijn)

Rapport

Op deze pagina is het eindrapport met de uitkomsten van dit haalbaarheidsonderzoek te vinden. De rapportage is zowel in het Nederlands als het Duits in te zien.