Over het project

Het project “Bevordering Drents en Duits in het onderwijs” startte in 2015 met als doel een betere beheersing van de streektaal Drents en de buurtaal Duits door leerlingen in het basisonderwijs in Drenthe. Het project kreeg een vervolg in 2019 (“Versterking Drents en Duits in het onderwijs”) en loopt door tot 2023.
De beheersing van deze talen draagt bij aan de taalontwikkeling van de leerlingen en aan de versterking van de culturele tradities in de regio. Daarnaast vergroot de beheersing van het Drents en Duits de toekomstkansen van jongeren in zowel Nederland als Duitsland. Scholen zijn voor het implementeren van Drents en Duits in hun curriculum vaak afhankelijk van moedertaalsprekers van deze talen. In dit project bieden we leerkrachten kennis over het implementeren van meertaligheid in de onderwijspraktijk en ondersteuning in de ontwikkeling va
een taalaanbod waarbij talen niet langer van elkaar gescheiden zijn. Op deze manier kan streek- en buurtaalonderwijs geïmplementeerd worden door steeds meer leerkrachten.

Door een samenwerking van scholen en leerkrachten in Drenthe, Huus van de Taol, Pabo-docenten en -studenten en onderzoekers willen wij het volgende bereiken ten aanzien van buur- en streektaalonderwijs:

  • Meer waardering voor de streektaal Drents en de buurtaal Duits en meer bewustzijn van (het belang van) streektalen
  • Verbetering in de taalvaardigheden van leerlingen in het Drents en Duits
  • Kennis en vaardigheden van leerkrachten met betrekking tot het lesgeven van het Drents of Duits vergroten

Wilt u op uw school ook meer doen met buur- en streektaalonderwijs? Neem dan contact met ons op.

Team

Binnen de projectgroep bestaat een nauwe samenwerking tussen het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de Academie Primair Onderwijs en de Pabo Emmen van Hogeschool NHL Stenden.

  • Mirjam Günther-Van der Meij – associate lector en projectleider
  • Martijje Lubbers-Wisselink – docent en projectmedewerker Drents
  • Jordi Jager – docent-onderzoeker Duits en Drents