Onze onderzoekslijnen

Het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid heeft als hoofddoel om de taalontwikkeling van leerlingen en studenten te optimaliseren als resultaat van interventies gericht op ontwikkeling, ontplooiing en tegengaan van laaggeletterdheid. Daartoe hebben wij op dit moment drie verschillende onderzoekslijnen uitgezet.

Onderzoekslijn 1: Meertaligheid

De ontwikkeling en implementatie van een didactiek van meertaligheid, die de waardering en het gebruik van meertaligheid in het onderwijs stimuleert en tegelijkertijd rekening houdt met regionale, migranten- en schooltalen.

Onderzoekslijn 2: Dialogische Interactie

De ontplooiing van dialogische meertalige interactie, waarbij leerlingen nieuwe kennis construeren en tegelijkertijd hun mondelinge en schriftelijke taalvaardigheden verbeteren.

Onderzoekslijn 3: Geletterdheid

Het tegengaan van laaggeletterdheid bij leerlingen op de basisschool en in het voortgezet onderwijs, door een holistisch perspectief op geletterdheid te hanteren, waarbij verschillende stakeholders (b.v. ouders of bibliotheken) een rol spelen.